Bild
Pink pyramid

En game-changer inom credit management.

Dignisia är ett system som optimerar din risk, skapar bättre kundrelationer och ökar din lönsamhet. Systemet använder sig av AI, machine learning och avancerade analysmodeller. Det gör att du kan jämföra inkassoleverantörer, analysera åtgärder, avvikelser och utfall kombinerat med att löpande riskklassificera och värdera skuldportföljer.

Användarvänlighet och lönsamhet i fokus.
Bild
line
Ökad kundnöjdhet & starkare varumärke.

Vårt system styr och följer upp alla steg i kredithanteringsprocessen och tar hänsyn till vad din kund är värd. Det stärker ditt varumärke och ger dig nöjdare kunder på köpet.

Bild
bars
Konkurrens skapar högre effektivitet än monopol.

Jämför inkassobolagens tjänster och utfall genom datadriven upphandling. Det skapar sund konkurrens som leder till högre kassaflöde från gäldenärerna och lägre pris från inkassobolagen.

Bild
bubbles
Smart teknik ger valmöjligheter.

Vi gör det enklare att byta leverantör av kredithanteringstjänster. Dignisias system kräver ingen integrations-lösningar och du blir bättre på att ställa krav. På så vis får du lättare att jämföra inkassobolagens olika kostnader och du kan välja den partner som passar dig bäst.

Bild
bar charts
Struktur genererar värde.

Med Dignisias system kan du löpande värdera din skuldportfölj. När det är dags att sälja den kan du ställa ut den på marknaden med strukturerad data och segmentering i riskklasser. Dessutom avpersonifieras skulderna och därmed följer du alla lagar och regler hur du ska hantera personuppgifter.

Skapa ökad lönsamhet genom hela kreditlivscykeln!

Krediter, lån och fordringar är en grundläggande del av era kunders liv. Det är också avgörande för företagens tillväxt och stabilitet, och därmed en förutsättning för en sund ekonomi. Med andra ord är kreditens betydelse hög. Att hantera en kredit utifrån fakta och i enlighet med ert bolags strategi skapar konkurrensfördelar. Dignisia är er partner i detta arbete och processen vi fokuserar på är kreditens livscykel.

1
Kreditbeslut
2
Fakturering / avisering
3
Påminnelse
4
Inkasso
5
Efterbevakning
6
Avslut